Sunday, April 27, 2014

Aenima - Небеса

Небеса

Звукът, който небето изпълва.
Пулсът му в умът твой витае.
От ниското към високото,
пее той, за да хипнотизира.
Вселената, душата твоя тя напътства.
Изследвай ти нощта с полета си собствен.
Илюзиите си назад ти остави.
Изследвай ти нощта с полета си собствен.
До небеса различни довежда те той.

Продължавай докато сфера друга ти съзреш.
Докато не чуеш песента ангелска.
Усети блестящия прах космически над теб.

No comments:

Post a Comment