Friday, April 25, 2014

Aghora - Сатиа

Сатиа

Виждайки всичката суета.
Ритуали оставящи деца слепи.
Размножаване измамно.
Объркващо начините древни на живот.
Търсещи своя здрав разум.
Живеещи с ирония.
Едно е от грях да си свободен,
а друго е самият грях да бъдеш ти.
Истината разкрива нищо повече от Аз-а.
Убивайки всичката святост субективна.
С времето състезаващи се,
въздигане ще се осъществи.
Дарявайки плодове за делата направени.
Преминавайки през бездната неостаряваща.
Потвърдено от невежеството наше.
Защо не можем от страховете си ние да се освободим?
Да ги пуснем и да приемем съществата наши.
Истината разкрива нищо повече от Аз-а.
Убивайки всичката святост субективна.
С времето състезаващи се,
въздигане ще се осъществи.
Дарявайки плодове за делата направени.
За да разкрием тайните ние,
трябва семената вътре да призовем.
Побеждавайки всички битки наши,
повдигайки съзнанието у човека.
Истината разкрива нищо повече от Аз-а.
Убивайки всичката святост субективна.
С времето състезаващи се,
въздигане ще се осъществи.
Дарявайки плодове за делата направени.

No comments:

Post a Comment