Friday, April 25, 2014

Aghora - Изчезна

Изчезна

Не бързайте и оставете го вие.
Приятели мои,
имате още дихания, които да направите.
Красота има в тази фаза.
Няма аз да ги оставя
сълзи на страдание да плачат.

Ръката моя хвани, за да тръгнеш ти.
Каквото изоставяш, винаги ще си остане то.
Смисъл няма в живота,
ако не можеш очите свои за малко да затвориш.

Не мога да ти кажа, че всичко наред ще бъде.
Пътят твой е това.
Не мога да ти кажа, че всичко наред ще бъде.
Посока, която поемаме е това.

Не се страхувай, навлез,
от удобството отдели се ти.

Не мога да ти кажа, че всичко наред ще бъде.
Пътят твой е това.
Не мога да ти кажа, че всичко наред ще бъде.
Посока, която поемаме е това.

Не се страхувам да се оставя аз да изчезна.

No comments:

Post a Comment