Friday, April 25, 2014

Aghora - Съществуване

Съществуване

Обезверяване, обграждащо очите мои.
Защо не мога аз да бъда тоз, който да ги освободи?
През изящество безкрайно.
Страданието радост ще бъде.
Носеща нов мир.
Отделяйки формите кармични.
Да живея сега е единствения избор мой,
да достигна вътре в ума собствен.
Отивайки там, където Аз-а намира се.
Да се издигна над кроежите мои.
Какво има за говорене,
щом никой истината не знае
за всички тайни божии?
Богът в човека намира се.
Човекът в бога е.
Защо криеш се ти?
Душата отделена, освободена е тя.
Към божествените да се присъедини.
Безсмъртни като бог.
През живота преминавайки с любовта своя.
Напътстващи младите,
чрез циклите техни.
Живота какъвто го знаем продължава.
С божествеността сливащи се.
Дете мое,
гледай с радост на съществуването си.
Вечно е то.

No comments:

Post a Comment