Wednesday, April 30, 2014

Gojira - Blow me away you(niverse)

"Отнеси ме ти, Вселено"

Преобръщане,
Изстреляй ме там към дупката черна.
Завръщане
през съвършения кръг на ретината ми.
 Без гравитация.
Пази се, надвеси се, разкарай се.
Отвъд, натам, отдолу нагоре.
Върху теб кървя, затуй болката ми облекчи.
Отнеси ме ти.
Кръвта измий от тялото ми.
Виждам ареол от прах наоколо,
но ясно е зрението ми.
Знам, че сили нямам вече
пътят аз да извървя.

Аз опълчвам ти се, Артемидо.
Между очите ме застреляй.
Пред денят на разплата искам аз да се изправя.
Събиране обратно,
светлината твоя искам да прегърна.

Имплозия и експлозия, случващи се едновременно.
Разрушаване, нека изчезна, запълни празнотата ми.
На Венера отиди.

No comments:

Post a Comment