Wednesday, April 30, 2014

Gojira - Deliverance

"Избавяне"

Думите ти, толкова студени.
Несклонен, заповедите ти аз не слушам.
Величието на душата унищожи.
Що бе в ръцете ти, омаловажи.

Поглед от бъдещето хвърли,
 от съня се събуди и прогледни.
Освобождението скоро идва,
за онез, които знаят.
Хващам меч в ръце.
Победен, пада в битка Танатос.
Земята усети под краката си,
корените дълбоки.

Всяка моя стъпка
мъчение беше.
Насоката си промених,
и страхът, положителен стана.

Ръцете си не мога да движа,
връхлитаща енергия усещам.
Себе си хипнотизирам,
кръвта отвътре кипи.

За тез, които знаят, искам аз да бъда
ясен, искрен, какъвто защитавам.
Празнота накъдето и да погледнеш.
На думите ти мразя вкуса.

Всяка моя стъпка
мъчение беше.
Насоката си промених,
и страхът, положителен стана.

На изгубените си илюзии мразя вкуса.
Избирам да живея само за
причините, които на земята усетих.
Да се опитам искам аз.

No comments:

Post a Comment