Wednesday, April 30, 2014

Gojira - Space time

„Пространство-време”

Вниманието си насочвам към тази сфера,
въртяща се в мен, дълбоко вътре.
Обикаляща, мислеща планета,
в орбита около звезда една.
От светлината.

И дупките черни в райския купол,
карат ме да се чудя, да се чудя защо;
как материята изчезва;
има ли врати в тази стена, към светлината водещи,
от време и пространство.

Планините от страх сега съзирам,
усещам теглото на абсурда как простотата убива.
Докосвам се до този вятър нощен,
който светлината наша угася и в луди ни превръща.
Но нозете ми сега, толкова уморени,
катеря се самичък по пространство, и по време.
И вниманието си сега насочвам
върху таз планета съвършена, въртяща се около звезда една.
И Слънцето, толкова близко ми се струва,
че горещината на настоящето аз докосвам и познавам.
Виждам тази светлина колосална,
която понятията осветява – време и пространство.

Дупки черни из небето,
търся аз причините,
светлината затъмнена, вратата се отваря.
Преплувай обратно време, вратата дава достъп до
свръхнова като светлина.
Среща със Земята и звездите всички.
Прагът, същността, изпълни ни.

No comments:

Post a Comment