Thursday, May 8, 2014

Gojira - Art of dying

„Изкуството на умирането”

Дишане бавно, сърцебиене механично.
Губещ връзка с живите.
Всемогъщият телевизор включен,
хибриден мозък празен.
Невиждащ нищо реално в играта.
Напрежението постоянно растящо.
Без разум, просто рефлекси,
от механизми управляван.
Опитвам се да съм нащрек,
и осъзнавам, че очите си отдавна не съм затварял аз.
Пренебрегвани емоциите водят до
катастрофални пътувания в света отвъден.
Тъй много стрес и липса на увереност са ми били дадени.
Даден ми е дарът на надежда тъй малка дълбоко вътре.
Очите си отдавна аз не съм затварял, опитвам се.

Неспособен съм тези форми и цветове вече да трая.
Но съм тук да продължа след всичко що преживях.
Старая се очи да не затварям, осъзнавам аз.
Тези живот и смърт, от всичко по-ценни.

Нищо материално не ще взема в живота задгробен.
Без вещи никакви, предпочитам леко да пътувам аз.
От типа съм, който целия ден прахосва,
но как да умра не зная все още аз.

Изкуството на умирането е начинът как от всичко ти да се освободиш.
Тайната на своята душа практикувам вътре аз.
Очертанието ми в огледалото
сега и завинаги е със собствен живот.

No comments:

Post a Comment