Sunday, May 11, 2014

Gojira - Born in winter

„Роден в зимата”

Пред всички неща отново прероден.
Узнаваш ти болезненият дъх на времето.
Студеното утро протяга ръцете ти
към топлината могъща на златното слънце.
Изглежда всички полудели са за злато.
Всичко от нощта е сътворено.
Родили сме се всички от експлозията на звезда.

Денят, в който се съживиш, ще осъзнаеш ти.
Разрастваща се сила жизнена,
където ти принадлежиш.
И в зимния студ с отворени очи,
силата да се бориш и стоиш изправен ще намериш ти.

Един ден по света ще бродиш и няма да забравяш
сърцето, дадено ти в зимно време.
И в жестокия студ с отворени очи,
силата да се бориш и стоиш изправен ще намериш ти.

No comments:

Post a Comment