Thursday, May 1, 2014

Gojira - Death of me

"Смърт на Аз-а"

Огромен ярък орел се появи
 и вселената моя отне.
Пред беда изправен съм сега,
душата си полагам в безотговорни ръце.
Изтощен, вече да разкрия себе си не опитвам,
и да освободя душата не жадувам.
Но за нас какво направих, не бива да забравям.
Така, незаменим се чувствам аз.

До смъртта стигна най-накрая,
и към живота няма отново да се върнеш ти.
Мрачното битие на егото изгори,
светлината извади,
лицето твое искам да видя.
Усещам, краят ми наближава, мой свят.

Сбогом.
Загинали хора, идвам аз при вас.
Да си припомня името дори не мога в тази суматоха.
Нещо в мен искам да разкрия.

Чувствам - от това съм част,
и това - част от мен.
Зная, че уверен трябва да бъда,
че ще преодолея.
От днес насетне, „това” ще бъда, не „аз”.
Усещам сякаш от мъртвите се издигам.
Наблюдавам отвисоко как вътрешния ми свят загива.
Болката ще преодолея.

No comments:

Post a Comment