Friday, May 9, 2014

Gojira - Explosia

„Експлозия”

Завистта до кокалите ще те смаже,
освен ако не се разтвориш и освободиш я ти.
Твърде много виждал съм от нея.
Разтварям се със сила,
докато задаваш тона.

Тази ярост твърде дълго пренебрегвал си.
Избухвам аз.
Съживи отново този гняв,
да расте го остави.
Капаните мисловни и вярванията фалшиви захвърли.
Тези тежести дърпат те надолу.

Пада маската, която носиш.
Пробвай и виж как пада тя.
Момента неоспоримо усещаш,
освобождавайки живот един.
Всички молитви до тези богове,
докато прилива расте.
Ще ни направите ли по-силни,
когато поваляте ни вие?

No comments:

Post a Comment