Thursday, May 1, 2014

Gojira - Fire is everything

Огън е всичко

Борейки се аз да избягам,
пазещ духът си.
Гледайки пламъците,
тоз магьосник трябва аз да разбера.
Огън е всичко.
Гори. Подтиквам аз. Отвъд е то.
Чувствам. Светлина сътворявам.

Въвличаща сила. Да устоя не мога.
Ръце протягам, светлината усещам.
Пламъци се удвояват, тиранична горещина.
Умът ми безпокоен. Да се гмурна искам.

Прониквам сега, пламъците толкова дълбоки.
Тишината аз почитам.
В студ пронизващ, аз се моля.
Виждам дървета всички, небе,
треви, океани.
Света отдолу обхващам.
И разбирам сега всички причини
и държави всякакви.
С огън започва и с огън свършва.

О, как гори, огънят е всичко.

No comments:

Post a Comment