Tuesday, May 6, 2014

Gojira - From Mars

„От Марс”

В очите свои право погледнах и видях,
че към места по-високи трябва да се отправя.
Затова смелостта си в ръце грабнах
и от земята с все сила се отблъснах.

Откъснах се от света червен в небето.
Летя.
Разсъдъкът изгубих
и смисълът свой намерих.
Високо тук ще узная откъде съм аз
и накъде силата на любовта
ще каже сега да се отправя.

Но защо твърдиш, че изгубен си,
щом да откриеш себе си не опитваш ти?
Словата мои стълба са, по която стъпвам,
изкачвайки се в нощта беззвездна
 до моето кътче.

No comments:

Post a Comment