Thursday, May 1, 2014

Gojira - Indians

                                          Индианци

Яхнал кон, препускащ през
въздух и пространство на сънища.
Сам, през времето пътувам и се моля.
Къде и кой съм аз?
И старецът довери ми се,
отекват думите му в мен.
Защото изгубили сме всички указания.
Сега допуснат си в свят на светлина.

Не си този,
за когото мислиш се,
откакто си роден.
Ти си само любов.

На възвишение застанал сега,
и прояснява ми се всичко.
Че не съм тук аз,
на равнище друго се намирам,
 препускащ и подскачащ.
Вътре в себе си завърнал съм се,
сълзи по лицето се стичат.
Умирам отново.
И конят оставя ме,
бягащ в пространството отвъд,
бягащ без да бъде стигнат.

Не си този,
за когото мислиш се,
откакто си роден.
Племе индианско.

No comments:

Post a Comment