Thursday, May 1, 2014

Gojira - Inward movement

"Придвижване навътре"

Търпеливо, време отделям вътре.
Ще се появи и празното пространство ще запълни.
Раната си аз ще излекувам, ще разбера.
Болката един ден ще залезе.

Земята отвъд е дълбоко вътре.
Пътят поех и да се върна не мога.
Със себе си сега съм се свързал,
но не се познавам толкова, колкото мислиш си ти.

Разстоянието покрий,
света мой открий.

Вътре влизам към сърцевината на кралството си.
Планина изкачвам и на върха й заставам.
Едновременно крал съм и слуга.
Следвам правилата за обичта към силата могъща.

No comments:

Post a Comment