Friday, May 9, 2014

Gojira - L'enfant sauvage

„Дивото дете”

Тъй отдавна опитвам аз да се впиша,
не става това.
Опитвам се,
не зная аз.
Привидението на този свят,
с което опитвам да се справя.
Част от себе си убих,
която беснеех.
Болката изчезна,
 отричането.
От институциите избягал съм.
Дължа на себе си живот.

Няма начин.
Ще откликна аз на тези страст и гняв,
през мен течащи.
Светлина има в този свят,
за която боря се аз.
Причината, заради която
няма тази клетка ти да напуснеш.
Детето свое предаде.
Желанието,
което преди имаше себе си ти да разкриеш.
Забрави живота свой да създадеш.
Гняв.
Лъжи.
Отричане.

Този гняв праведен,
вътре в нас кипящ,
няма вечно той да трае.
Не се страхувай да го изкараш ти.
Клони изникват,
вълкът господар е.

Небето, навсякъде над мен е то.
Върху време бягам аз.

No comments:

Post a Comment