Saturday, May 10, 2014

Gojira - Mouth of Kala

„Устата на Кала”

Река от време има.
Нека почитаме този бог на разрушението.
На нищо не можем ние да разчитаме.
Всичко изчезнало е,
на миналото то принадлежи.
От времето трябва да се учиш ти.
Всичко променя се отново и отново.
Всички тъй бързо падаме.
Продължавай да гориш.
Сила изумителна.
Продължавай ти да гориш, променяй се.
Старото Аз, то не оцеля.
Преобразяване непреклонно.
Нещо във война e.
Тази струя червена на стената.
Никъде не мога намерен аз да бъда.
Нищо не е от значение,
истината няма я.
Във въздуха разтварям се.
Избледнявам.
Сила изумителна.
Продължавай ти да гориш, променяй се.

No comments:

Post a Comment