Wednesday, May 7, 2014

Gojira - Oroborus

Уроборос

Змия от светлина.
Придвижване на душата.
Величествено по гръбнака пълзяща.
Могъщ феникс
от пепелта се издига.
Кръговрат на огнената птица.
Живот.
Клетката възроди.

Гори безмилостно живота.
До пепел сведен.
Съживяване от пламъка.
Процес вечен.
В търсене на освобождение.
Вникване безгранично.
Утроба себеобхващаща.
Настояща винаги, край няма тя.

Сякаш винаги знаел съм това,
от дете усещам го аз.
Светлината в мен неугасваща,
в кръг въртяща се.
Над долини и равнини
с криле изпънати прелитам.
Кривата на пространството напускам.
Илюзия е просто мъртта.

Уроборос, символ на живота вечен.
Проход за светлината прокарай през стените невежи.
Дните броя, но умирам.
Растящ с нетърпение, долу падам.
По върховете на сияйни планини,
тази истина извисява се пред мен.
Вниманието си към тишината аз насочвам.
Дишайки, живота преоткривам.
Създавайки формата материална.
Застинал образ, напомняне далечно.
Човечеството забравило е то вратите.
Из устата змийска прероди се.

No comments:

Post a Comment