Thursday, May 1, 2014

Gojira - Remembrance

"Припомване"

От обстоятелства по-добри усещам, че произлизам.
В ума заровени дълбоко, забравих.
Събуди се, душа моя.
Да открия и да отпия от тази светлина искам аз.
Картини на миналото.

Друг живот и места други.
Все същите прегръдки.
Завръщам се там, където бил съм.

Отвътре предприемам движение напред,
свързано с копнеж за съзнание.
Напредвам, разбирам.
Ключовете към миналото искам да намеря.
Минало, настояще, бъдеще си спомням аз.
Сила е паметта.
Събития много преминаха,
най-тежките от всички - на мен.
Ала портите никога няма
за мен отново да бъдат отворени,
освен ако сам не ги отворя
по воля и команда моя.

От обстоятелства по-добри усещам, че произлизам.
Отварям ги по воля и команда моя.
В ума заровени дълбоко, забравих.
Отварям ги по воля и команда моя.
Все същите светлина и прегръдки.
Отварям ги по воля и команда моя.
Отвътре предприемам движение напред.

No comments:

Post a Comment