Sunday, May 11, 2014

Gojira - This emptiness

„Тази празнота”

Тази точка светлина в космоса,
взорът ми вътрешен привлече.
Любимите тъй близо са,
в сънищата говорят ми те.
Свързвам се със сърцевината,
която веднъж усетих, че трябва да възстановя.
Отнесох се,
същия вече аз не съм.
Тези ръце лениви,
инструментите на моя мрак.
Непроменящ се,
този огън горящ.
Тази празнота,
която трябва аз да запълня.
Злото, което трябва аз да поправя.
Това щастие,
което трябва аз да достигна.
В сънищата завръща се то.

Същността ми тъй дълго надалече,
която отказвах аз да подхранвам.
Пламъкът винаги държах,
волята ми е да раста.
Взор разтворен,
сила разкрита е.
Навсякъде около мен е тя,
сега избухва от празнота.

С таз светлинна сила свързвам се по всяко време.
Време.
Тези лъжи в мен вече не живеят.
Не живеят.

No comments:

Post a Comment