Tuesday, May 6, 2014

Gojira - To Sirius

„До Сириус”

Сега от слънчева система до друга аз летя.
С живот във вените пристигам.
През космос затъмнен преминах.
Терзанията изоставих
и пред страха жив се изправих.
Свят изгубих и преминах
през цели небеса,
за да се озова пред портите на сърцето аз.

До Сириус C идвам
от вас да се поуча, приятели стари,
и желая съживен аз да бъда.
И ето сред вас съм
и готов съм разстоянието да премина,
та чак отвъд.
Силите си всички възвръщам,
мощта на целия свят.
И светлината в себе си усещам.

От силата божия
към силата на богинята преминаваме.
Това място престол е за светлината.
Приключи епохата на войната.

За бога,
те за вас не са чували.
Няма никога да достигнете тази раса върховна.
Силата ни грозна, времето убиваща.
Законите човешки,
погубили вече безброй животи.

Имаше частица лудост,
но зная аз сега.
Виждам, че истината единствена е това.
Раните в мен отворени са.
Няма ли, моля ви, отвъд да ме повикате?

За привързаност, любов и смелост жадувам.
Храбър аз да бъда.
И да летя, вместо долу да падам.
Следвам дадените указания,
буден в този сън.

Цел няма вече за достигане.
Исполини.
Недоволство няма никакво.
Делфини небесни, застанали пред мен.
В настоящето пребивават те.

Моят път е този.
Домът си аз открих.
Състоянието ми реално.
Цел няма за достигане.
Моят път е този.

No comments:

Post a Comment