Thursday, May 1, 2014

Gojira - Wisdom comes

„Мъдростта идва”

И в съня наш дори,
болка незабравяща
капе над сърцето непрестанно.

И сред отчаянието наше,
против волята ни,
идва мъдростта при нас,
от божията милост страшна.

Болката облекчи.
Не мога.
В страдание.
Не.

Знаещия да страда трябва.
И в съня наш дори,
болка незабравяща
капе над сърцето непрестанно.

Против волята ни.
Мъдростта идва.

No comments:

Post a Comment