Tuesday, June 3, 2014

Вътрешни светове, външни светове (2012)

Има едно вибрационно поле, което свързва всички неща. То е било наричано Акаша, Логос, първичният Ом, музиката на сферите, полето на Хигс, тъмна енергия, и с хиляди други имена през историята. Древните учители са учили на Нада Брахма - вселената е вибрация. Вибрационното поле е в основата на всички истински духовни преживявания и научни изследвания. Това е същото поле от енергия, което светци, Буди, йоги, мистици, жреци, шамани и гадатели са наблюдавали, вглеждайки се вътре в себе си. В съвременното общество, по-голямата част от човечеството е забравило тази древна мъдрост. Ние сме се отдалечили прекалено много в сферата на мисленето; онова, което възприемаме като външния свят на формите. Ние сме изгубили нашата връзка с вътрешните си светове. Това равновесие; онова, което Буда наричал "средния път" онова, което Аристотел наричал "златната среда", е родното право на всяко човешко същество. То е общата връзка между всички религии, и връзката между нашите вътрешни и външни светове.

Има налични субтитри на български.


No comments:

Post a Comment