Friday, June 6, 2014

Отец Томас Кийтинг

В тази лекция, отец Томас Кийтинг обсъжда динамичната природа на Бог и парадокса, който се съдържа в преживяването на божествена единност. С хумор и мъдрост, той изследва практикуването на съзерцателна молитва и как бихме могли да започнем да се доближаваме до Бог, бидейки съзнателни за сетивата си тук и сега.

Със субтитри на български.

 

No comments:

Post a Comment