Tuesday, June 3, 2014

„Мандала на космическите огньове”

„Мандала на космическите огньове”

Мир
Ти плаваш в океан от пламък, месейки се в прехода на времето

1. Признай себе си

Роден си с теченията, плъзгащи се в твоята кръв
Видение в небето на правдата
Но обгорен с импулса на емоцията
И сега заземен в смелостта дива

Мир

2. Освободи себе си

Премини през лабиринта от мисъл и емоция
И усети как огньовете на душата твоя изгарят такива фалшиви мисли

Изстивайки в едно космическо умълчаване

Разцъфвайки в ново същество

Срутвайки стената

Минавайки по спиралата към вечното

Мир

3. Събуди се

Ти си един

Горящ като океана

Твърд като небето

Течен като камък

Студен като слънцето

Мир

4. Върни се

В светлината нова, лазурен огън вътре

Мир

No comments:

Post a Comment