Monday, June 2, 2014

Малко налудничаво с Чарлз Айзенщайн

В тази лекция Чарлз Айзенщайн ни запознава с неговата идея за икономика на даровете, представена подробно в книгата му "Свещената икономика".
No comments:

Post a Comment