Wednesday, July 2, 2014

Адяшанти - интервю

В това интервю, учителят Адяшанти говори за своята практика с Дзен медитация, за живота си като атлет, за двете си значими пробуждания, за препятствията, които е срещал по своя път, и за природата на илюзията.



No comments:

Post a Comment