Monday, July 28, 2014

Тревър Моеке

Старейшината, лидер на общност и активист Тревър Моеке описва своята работа и перспективата си върху единността, черпейки от маорската култура, език, история и космология. Тревър обяснява как маорския подход "хората на първо място" към разрешаването на конфликти, както и техните традиции на колективно вземане на решения, самоопределяне, ритуали и сътрудничество в лицето на трудности, могат да окажат важен принос към глобалната политическа арена. Преди всичко, Тревър настоява, че глобализацията предизвиква всички култури да погледнат към себе си и да изведат на преден план най-автентичния и искрен израз на себепознание.

Субтитрите на български се активират от падащото меню.

No comments:

Post a Comment