Monday, July 28, 2014

Крис Питърс

В това интервю, Крис Питърс, директор на фонда за индианско развитие Seventh Generation, говори за туземните перспективи относно настоящите екологични и културни кризи. Отбелязвайки как туземните космологии и церемониални начини на живот осигуряват както себепознание, така и необходимия баланс към разрушителния, механистичен светоглед на доминиращите култури, Крис също така споделя как туземната история на експлоатация и борба за културно оцеляване прави споделянето на тези перспективи в рисковано начинание. Без някакво желание да "поправят" не-туземните култури, туземните народи въпреки това са въвлечени в настоящата духовна и екологична криза по света, и следователно наблюдават както с определен набор от грижи, така и с дълбоко усещане за цел, в една епоха, изискваща невиждани нива на промяна.

Субтитрите на български се активират от падащото меню.

 

No comments:

Post a Comment