Saturday, July 26, 2014

Мейджър "Муги" Съмнър

Мейджър "Муги" Съмнър е аборигенски старейшина и културен посланик на нацията Нариндери от Южна Австралия. Мейджър води танцувална група, която е имала изпълнения из Австралия и Северна Америка, Европа и Южна Корея.

No comments:

Post a Comment