Sunday, July 27, 2014

Макс "Дурамунмун" Харисън

В това интервю, Макс "Дурамунмун" Харисън, старейшина от нацията Юин от Югоизточна Австралия, обяснява фундаменталните разлики между аборигенския и евро-австралийски светогледи. Единството и сътрудничеството трябва да включват разбирателство и уважение към начина на живот на другите. Но основното аборигенско разбиране за земята като Майка и източник е подривано от една култура на потребление, която пасивно учи, че зеленчуците идват от магазина. Макс пита, ако Майката не е разбирана, тогава как може да бъде уважавана?

Субтитрите на български се активират от падащото меню.

 

No comments:

Post a Comment