Thursday, July 24, 2014

Ричард Алпърт относно LSD

Стар клип на Ричард Алпърт (Баба Рам Дас), в който той говори за LSD и представянето на този мощен ентеоген в нашето общество.

No comments:

Post a Comment