Sunday, August 3, 2014

Адяшанти

Духовният учител Адяшанти обяснява как при развитието на човешкото съзнание настъпва едно изместване от усещането за отделен Аз към преживяването на единство. Той изтъква, че страхът от загубата на индивидуалната ни самоличност ни спира от осъществяването на това изместване, и че изправяйки се пред този страх, ние навлизаме в любовта. Адяшанти също така предполага, че достигането на кризисен момент може да предостави възможност на съзнанието да е измести както индивидуално, така и колективно.

Субтитрите на български се активират от падащото меню.


No comments:

Post a Comment