Tuesday, August 5, 2014

Дон Алверто Таксо

Дон Алверто Таксо, старейшина и лачак (общностен лидер/лечител) на Кичуа, споделя своята туземна андийска перспектива върху кризата и потенциала на настоящото пачакути (цикъл от холяда години). Припомняйки древното пророчество за орела и кондора, Дон Алверто очертава една визия за ново общество, основано на хармония, почитане на разнообразието, и едно споделено развитие към мъдрост и "финността на живота". Той също така описва Пача Мама, отношението й към Бог, земята и човечеството, както и сериозните последствия от разстройването на нейното естествено равновесие.

Субтитрите на български се активират от падащото меню.


No comments:

Post a Comment