Tuesday, August 5, 2014

Дон Алверто Таксо

Дон Алверто Тахо, старейшина и лачак (общностен лидер/лечител) на Кечуа, споделя своя туземен, андийски поглед върху кризата и потенциала на настоящото пачакути (цикъл от хиляда години). Като ни припомня древното пророчество за орела и кондора, Дон Алверто очертава визията си за едно ново общество, основано на хармония, почитане на разнообразието, и всеобщо развитие към мъдрост и "финост на живота". Той също така описва Пача Мама, отношението ѝ към Бог, земята и човечеството, както и сериозните последствия от разстройването на нейното естествено равновесие.No comments:

Post a Comment