Tuesday, August 5, 2014

Уди Таш

В това интервю, авторът Уди Таш илюстрира идеята за "бавни пари". Той описва как настоящата икономическа криза поражда фундаментални въпроси относно бъдещето на капитализма и осигурява уникалната възможност да се реорганизират финансовите пазари към устойчивост. Той обяснява простата представа, че ако забавим темповете, можем да се наслаждаваме повече на живота, и ни призовава да внесем тази идея във финансовите пазари.

Субтитрите на български се активират от падащото меню.


No comments:

Post a Comment