Saturday, November 1, 2014

Дейвид Холмгрен

Интервю с Дейвид Холмгрен, съинициатор на идеята за пермакултурата. Дейвид разсъждава върху бъдещето на човешкото обитаване на планетата и програмата на пермакултурата за оцеляване и изобилие.


No comments:

Post a Comment