Tuesday, August 16, 2016

Осъзнатото сънуване в реалния живот

„Колкото по-истински ставаш, толкова по-неистински става света.” – Джон Ленън

Често сме чували някои хора да твърдят, че този свят е просто една илюзия, някакъв сън, който всички сънуване колективно. Джон Ленън се е изразил много точно по този въпрос: „Когато сам сънуваш сън, той е просто сън. Когато заедно сънуваме сън, той е реалност.”

Ако това наистина е така, ако животът ни на Земята е просто някакъв сън, който всички заедно сънуваме, докато не умрем и преминем в задгробния живот или в по-висше измерение или каквото вярвате, че се случва след смъртта на това физическо тяло, възможно ли е тогава да използваме осъзнатото сънуване в будния си живот?

Определението за осъзнато сънуване в Уикипедия е следното: „Всеки сън, в който човек осъзнава, че сънува. При осъзнатия сън сънуващият има по-големи шансове да прояви известна степен на контрол над участието си в съня или да бъде способен да манипулира въображаемите си преживявания в средата на съня.” Също както събитията в съня зависят от осъзнаването им от страна на сънуващия, за да съществуват, така и целия свят зависи от неговото възприемане от наша страна, за да може да оцелее.

Например, ако сте в гора и се взирате в дърветата, трябва да осъзнаете, че ако не сте там да възприемате дърветата, те няма да съществуват. Да, те може да съществуват като идея в главата ви, например, ако по-късно сте си вкъщи и си мислите за тях, ще можете да си ги припомните в своите мисли, но ако не го възприемате съзнателно в сегашния момент, дървото не съществува веществено.

Буквално, светът, който ние възприемаме, изцяло зависи от нас за своето съществуване. Не само това, но всеки, който е успявал да осъзнае, че сънува, докато спи, може да ви каже, че най-прекрасното нещо, което се случва, когато осъзнаеш, че просто сънуваш, е че изгубваш всякакъв страх. Може да се държиш по начини, по които обикновено не би се държал, ако вярваше, че сънят е реален.

Както всички знаем, страхът е основна причина да не живеем живота, който наистина бихме искали да водим в будното си съществуване. Но започнем ли да виждаме, че страхът е част от съня, ние сме способни да не взимаме страховете си толкова сериозно.

Много са начините, чрез които възприемането на себе си от гледната точка на сънуващ, осъзнал се в собствения си сън, може да ни помогне не само да водим по-свободен живот, но и да премахнем стреса и притеснението, които възникват, когато вземаме живота прекалено сериозно. Ето няколко съвета, върху които да помислите и които може да ви помогнат да започнете да упражнявате повече власт и контрол над личния си „сън”:

1.) Той има власт над вас само ако ВЯРВАТЕ, че има власт над вас.

Тъй като ние сме създатели на нашия сън, кой или какво ще има власт над нас зависи изцяло от вярата ни в това нещо, за да бъде то част от съня. Това е добра новина, защото, ако всичко, което ни плаши или вбесява или стресира, зависи от собствената ни вяра в него, за да може то да съществува в живота ни, единственото, което трябва да направим, за да си възвърнем контрола над него, е да спрем да вярваме в него!

Например повечето хора са дали власт на неща като обществото, парите, връзките и т.н. Това са неща, които могат да ни вбесят, стресират или разтревожат.

В основата на всички тези емоции стои страха. Когато се тревожите за пари, това е защото част от вас се страхува, че няма да можете да се сдобиете с тях, когато са ви необходими. Когато сте ядосани на друг човек, това произлиза от страха, че сте слаби, че тези неща или хора ще могат да упражнят някакъв контрол над вас, а вие се боите от загубата на контрол.

Но тези неща са във ВАШИЯ сън! ВИЕ можете да изберете дали те имат власт над вас в сегашния момент, и ако все още им позволявате да ви ядосват, тоогава те продължават да ви контролират.

2.) Човекът, за който се възприемате в съня, не е истинското ви „Аз”.

Когато сънуваме осъзнато, ние разбираме, че сме в сънната си форма, а не ние самите, затова не взимаме съня и себе си толкова сериозно. Можем да приложим тази идея в „съня” на истинския живот, като осъзнаем, че не сме нашето тяло. В момента ние буквално играем роля, като актьори във филм, така че се забавлявайте с това! Не се вкопчвайте толкова силно в своите етикети и осъзнайте, че също както ние не сме ролята, която сме избрали да играем в този „филм” на нашия живот, така и останалите не са, което означава, че и тях можем да започнем да не взимаме толкова сериозно.

3.) Не може да накарате себе си или някой друг насила да се „събуди” в съня.

Хората, които са имали осъзнати сънища, докато са спали, най-вероятно ще кажат, че когато им се е случило за първи път, е било напълно случайно. Било е просто подарък, който са имали възможност да изпитат, но не са могли да направят нищо, за да се „събудят” насила в съня.

В будния живот често попадаме на хора, които твърдят, че са „пробудени”, но смея да твърдя, че напоследък този термин е използван твърде свободно. Пробуждането буквално означава издигане към по-високо състояние на съзнанието или по-висока вибрация, което ние не можем насила да направим, то настъпва в резултат на нещо като божествена намеса.

С оглед на казаното, също както когато се опитваме да осъзнаем, че сънуваме, докато спим, има неща, които можем да приложим, за да улесним процеса. Неща като медитация, молитва, осъзнатост, терапия и енергийни практики могат да спомогнат за процеса на пробуждане.

Колкото по-силна е връзката ни с истинското ни Аз (нашата осъзнатост), толкова по-незначителна и неистинна ни се струва външната реалност. Възможно е да започнем да чуваме как хората се оплакват от неща, които вече не взимаме токова сериозно, или осъзнаваме колко много хора са все още оплетени в илюзията на страха и вече не резонираме с тях.


Важно е да запомним, че тези осъзнавания настъпват автоматично с нарастване на нивото на съзнание и че не можем да ги пришпорваме. Също както не може да го налагаме върху себе си, ние не може да го налагаме и върху другите, и трябва да имаме доверие, че те ще започнат да възприемат света като една илюзия, докато подсилват своята връзка с „истинското” си Аз. Дотогава може да се забавляваме, като сътворяваме своя сън, вместо да живеем в нечии друг кошмар.

No comments:

Post a Comment