Saturday, December 31, 2016

Лекции от колежа "Рудолф Щайнер"

Брайън Грей, ръководител на програмата по Антропософия в колежа „Рудолф Щайнер”, обяснява сложността на смъртта и въплъщението, както и етапите на живота след смъртта и подготовката на духа за следващия живот.Във втората лекция Брайън обяснява шестте основни упражнения, въведени от Рудолф Щайнер, и как той ги е прилагал и преподавал на своите ученици. Тези упражнения са основни, или съществени, защото те са фундаментални за всякаква духовна практика. Те целят завършване на формирането на сърдечната чакра.


No comments:

Post a Comment