Friday, July 28, 2017

Какво се случва, когато умрем? - Преживявания близки до смъртта

Според хората, изживели преживявания близки до смъртта, това се случва, когато човек умре. Независимо от изповядваната религия или всякаква друга обусловеност, тези преживявания почти винаги включват повечето от следните неща:

- Извънтелесно преживяване
- Преминаване през тунел от светлина
- Усещане за необятна любов
- Предаване на универсално познание
- Телепатична връзка с починали роднини и други същества
- Преглед на живота
- Казва им се, че все още не им е дошло времето или че имат да свършат някаква работа на Земята

При прегледа на живота обикновено има силен акцент върху любовта и малките, положителни неща, като да прегърнеш някого, когато са били в нужда, или да накараш някого да се чувства добре в кожата си.


No comments:

Post a Comment