Saturday, August 19, 2017

Магията на музиката

"Най-широкоразпространения и популярен език в света е музиката."

Джейсън Силва говори за това как музиката си играе с времето и пространството и за способността ѝ да ни разкрива безкрайността.


No comments:

Post a Comment