Thursday, April 5, 2018

Покой

Непостоянството винаги навлиза ненадейно.
Всяко съкровище на този свят е мимолетно.
Очите ни дарът не могат да съзрат.
В пътя се крие смисълът.

Всяка природа е чиста.
Всяка външност е пуста.

В усещания и заблуди забулено,
погълнато от неизвестното.
В усещания и заблуди забулено,
всяко нещо – срива се и изчезва то.

Всяко мъдрост съхранява се.
Всяко богатство – сянка е.

С думи не може да се изрази.
Празнотата ти приеми.
Източник на безкрайността.
Блаженство от вечността.
Освобождение е отсъствието на ума.

No comments:

Post a Comment