Wednesday, July 23, 2014

Необходимостта ни от усещане за единство

Алън Уотс и Терънс Маккена говорят за необходимостта ни от едно усещане за единство, докато глобалните ни проблеми стават все по-тежки и ние сме се превърнали във врагове на нашата планета, както и един на друг.

Със субтитри на български.

No comments:

Post a Comment