Wednesday, July 30, 2014

Събуждайки спящата душа на човечеството

Арабинда Басу, философ и ученик на Шри Ауробиндо, определя йога като извор на познанието, който помага на човек да развива вътрешното си съзнание. Той обяснява, че това познание идва от духовните практики, които помагат да се разкрие основното единство в корена на човечеството, и че това познание за единството приема цялото разнообразие и сложност на природата.

Субтитрите на български се активират от падащото меню.


No comments:

Post a Comment