Saturday, April 7, 2018

Величието на идеите

На началния меридиан, в зоната централна,
близо до границата, но от края отдалечена,
между две долини, под ясното небе,
където звезди изпълват хоризонта над едно поле,
разположена е фабрика, малка, но безмерна,
която на стария мъдрец принадлежи,
който съществува, тъй като мисли.

Познавач на тайни всякакви,
старецът смесица е от различни остатъци.
Светът избухна и в пустиня се прероди,
и старецът най-доброто от всичко що умря наследи.

С поглед като телескоп, кожа на костенурка,
език на хамелеон и нос на гъсеница.

Старецът хирург е на цялото време.
Оперира над всички моменти с хладнокръвие.
Всички моменти, които изгубени са били,
със скалпела си той може да възстанови.
Секундите разтяга, за да ги удължи.

Той също така присажда моменти горчиви.
И ако горчивината се задържи и нищо не може да го утеши,
малко упойка той ще употреби,
така че да не го боли.

Вечни стават те, когато са обичани.
Винаги са живи, никога неугасващи.
Щом заспят, стават беззащитни,
и събуждат се, когато за тях си помислиш.

Понякога са нападани, понякога са защитавани,
най-ценните от тях никога не са продавани.
Постигат те всичките ти мечти,
тези идеи величествени.

Ако иска в ново място живот да внесе,
от време на време той снася яйце.

Много той не яде, защото студенокръвен е,
храни се с мухи, които живеят по един ден.
Няма да го виня, ако не разполага с храна
и реши от тялото си да яде като октопода.

Той няма да умре, дори и цялото си тяло да изяде.
Също като гущера, бързо възстановява се.

Дори и да отминават години, 
над този отшелник времето не вреди.
Безсмъртен е той като всички светци.
От дърво са неговите прешлени,
тъй дълголетни.

Не забравя нищо стария мъдрец,
тъй като паметта му е от лед.
Спомените му са цели,
тъй като държи ги дълбоко охладени.

На едно действие многократното повторение
е най-ефикасния метод за неговото продължение.
Затова човек го повтаря, дори и да му носи отегчение.
Той живял е вече 950 години
и не го застигат никакви проблеми.
Покрай всичкото това повторение
поучил се е той от своето заблуждение.

Бездна е това за стареца.
Изгубил е живота своята приятност,
когато човек живее всеки ден в еднаквост.

Той би искал да е различен,
но да повтаря себе си и контролира времето
той го прави инстинктивно.

Той опитвал се е да отнеме своя живот,
но старецът диша дори и без кислород.
Защото идеите велики, щом бъдат открити,
винаги възраждат мъртвите си клетки.

Вечни стават те, когато са обичани.
Винаги са живи, никога неугасващи.
Щом заспят, стават беззащитни,
и събуждат се, когато за тях си помислиш.

Понякога са нападани, понякога са защитавани,
Най-ценните от тях никога не са продавани.
Постигат те всичките ти мечти,
тези идеи величествени.


No comments:

Post a Comment