Monday, June 18, 2018

Дайо и Дайто

Има една реалност, предшестваща и небе и земя.
Действително, тя няма нито име, нито форма.
Очите са неспособни да я съзрат.
Тя няма глас, затова ничии уши не могат да я уловят.
Да я наричаме „ум” или „Буда” нейната природа осквернява,
тъй като във въображаемо цвете у въздуха се превръща тя тогава.
Не е нито ум, нито Буда.
Абсолютно тиха, но озаряваща с мистерията си,
тя може да бъде възприета единствено от прозорливите души.

Ако очите ти виждат и ушите ти чуват,
ни едно съмнение няма ти да таиш.
Как естествено дъжда се стича от корнизите!

Преминах през преградата от облаци.
Пътят на живота е север, юг, изток и запад.
През вечерите почивам, сутрините - играя.
Няма ни друг, ни аз.
С всяка стъпка чист полъх се надига.

Буди и отци насечени са на парчета.
Постоянно наострен е меча.
Там, където колелото се завърта,
със зъби бездната скърца.


No comments:

Post a Comment