Tuesday, October 21, 2014

Кой си ти?

Кой си ти?

Ти Си…
отвъд тяло-ум и личност,
отвъд всякакъв опит и преживяващия го,
отвъд света и възприемащия го,
отвъд съществуването и неговото отсъствие,
отвъд всякакви твърдения и опровержения.

Бъди тих и се събуди за осъзнаването на това кой Си.

В това осъзнаване, че няма отделен Аз,
Върховната Реалност, която си Ти, блести незасенчена
във всички неща, като всички неща, и отвъд всички неща.

След като си се завърнал към безформения Източник
и си се издигнал над всякаква отделеност,
не се спирай или дори не се вкопчвай в този Източник,
а премини отвъд към Върховното Осъзнаване,
което се издига над всякакви дуалности,
но същевременно не отрича дори и прашинката.

Просветленият мъдрец пребивава
като вечния наблюдател,
напълно равнодушен, но и силно въвлечен.
Стоящ отвъд всякакви определения,
той нито не вкопчва в трансцендентната свобода,
нито се оплита в дуалистичния свят;
следователно той е в единство с целия живот.

Живеейки в съвършеното доверие на Върховното Осъзнаване,
той няма какво да спечели или загуби,
и инстинктивно проявява любов, мъдрост и състрадание–
без каквото и да е усещане, че той е вършителя на делата.

След като е изоставил всякакви представи и идеи,
просветленият мъдрец живее като вечно присъстващо съзнание,
проявено и проявяващо се в света на време и пространство.
Онова, което е вечно, винаги ново и цяло.

В това незакрито осъществяване,
Върховната Реалност блести Съзнателно
във всички неща, като всички неща и отвъд всички неща.
Блестейки незакрита, тя прониква в цялата вселена.
Прониквайки в цялата вселена,
тя познава себе си като Същността.

No comments:

Post a Comment