Friday, November 17, 2017

Вътрешен полет

Този филм се нарича "Вътрешен полет" - това е полетът, в който се впускаме, за да разберем себе си, за да открием отговор на въпроса "Кой съм аз?"


No comments:

Post a Comment