Sunday, October 19, 2014

Речникът на Мари

Този кратък документален филм разказва историята на Мари Уилкокс, последният човек, говорещ свободно езика Уакчумни, и речника, който тя е съставила в опит да запази езика си жив.


No comments:

Post a Comment