Monday, December 18, 2017

Водна трансмисия

Бавно нося се по реката.
От дупките си отдавна освободени са греблата.
Лежа с лице нагоре
на пода на този съд плавателен.
На звездите възхищавам се
и усещам как прелива моето сърце.

По-надолу по реката.
По-надолу по реката.
По-надолу по реката.
По-надолу по реката.

Две седмици откакто няма те.
Сам в лодката си аз стоя
и плавам по река наричана Емоция.
Ще стигна ли обратно до брега
или в неизвестното ще се отнеса?

По-надолу по реката.
По-надолу по реката.
По-надолу по реката.
По-надолу по реката.

Антена една издигам.
Сигнали ще изпращам,
щом приключа аз.
Може би по-надолу по реката
отново ще се срещнем ние.
Ще споделим какво открили сме
и на гледката ще се любуваме.

По-надолу по реката.
По-надолу по реката.
По-надолу по реката.
По-надолу по реката.

По реката нося се аз.
По реката нося се аз.


No comments:

Post a Comment