Tuesday, June 3, 2014

„Мандала за човечеството”

„Мандала за човечеството”

Ние сме човечеството...
Огън; светлината си ти, енергията, която стопля ни, силата, която задвижва нашите машини, и пулсът разтопен под краката ни
Вода; телата наши подхранваш и изстудяваш, по вените ни течеш и пречистваш ни ти
Въздух; дъхът наш си ти и с думи се носим по теченията твои
Земя; осигуряваш ни и наш дом си ти

Ние сме децата на тази планета
Стигнали сме до този час
За да се изправим пред един нов ден

1. Признай

Всички братя и сестри сме
Вече не сме служители на тази планета, а сътворци

От истории на откритие, изграждане и унищожение
Оформили сме ние този свят

2. Освободи

Племената човешки сливат се
За да се отърсят от всички прегради на статут, раса, цвят, вяра и история
Ние празнуваме своето обединение в разнообразието

Светлината на истината излъчва
Озаряване над мрака на алчността, страхът и невежеството
Ние се наслаждаваме на освобождението

Майката преродена е
Пожертване на себе да бъде за всички
И събратим на целия живот

Мир

3. Събуди

Ние сме ЕДНО

Деца на една планета
С една вяра...ЛЮБОВ

Мир

4. Върни

Ние сме деца на тази вселена
Ние излъчваме светлината на новия ден

No comments:

Post a Comment